Bliv medlem hos os

Hvad kræver det, og hvad får du?

Du får …

Som medlem hos Dansk Hestemassørforening får du først og fremmest mulighed for sparring og erfaringsudveksling med andre erfarne, uddannede og interesserede hestemassører. Desuden får du:

 

w

Debatforum

Du får adgang til debatforum, hvor du kan spørge din kollegaer om cases, problemstillinger og andet du har brug for i dit arbejde som hestemassør.

Videreuddannelse

Få flere værktøjer i værktøjs-kassen via foreningens kurser og temadage, samt erfa møder, hvor du får mulighed for at udvikle og videre-uddanne dig

Forsikring

Igennem dit medlemskab tegner du en ansvars- og retshjælpsforsikring. Den dækker bl.a. erstatningsansvar for skade på dyr, personer eller ting, hvis skaden sker under massagearbejdet.

Hvem er du?

Du er uddannet hestemassør uddannet på en hestemassøruddannelse godkendt af Dansk Hestemassørforening med lyst til sparring med kollegaer, efteruddannelse,  en god forsikringsaftale og et kvalitetsstempel dine kunder har tillid til.

 

PRISER

Som uddannet massør får du alle medlemsfordelene, og du optages automatisk i vores fælles forsikrings-aftale med TRYG forsikring, for at vi som forening kan garantere overfor kunderne, at alle vores medlemmer er basisforsikret. Forsikringen betales seperat ved siden af, og udregnes efter antal arbejdstimer. Se mere længere nede.

Er du under uddannelse til massør, kan du som medlem indgå i vores mentorordning, kaldet “føl-ordningen”.
Se mere længere nede.

Ved indmeldelse efter 1. dec. dækker betalingen af medlemsskab følgende kalenderår.

 

Medlemskab

UDDANNET MASSØR

600 kr

pr. år

Hertil kommer ansvarsforsikringen

Medlemskab

FØL
ORDNING

300 kr

pr. år

Under uddannelse? Bliv føl og indgå i vores mentorordning

Godkendte
uddannelses-steder 2023

Axelssons School of Massage

Hesteakademiet

Hestemassør by horsemovement

Intuitiv Hestemassage Terapeut Uddannelsen

Har du en uddannelse fra en af disse steder, kan du automatisk blive medlem. Har du en uddannelse fra et andet sted, som opfylder kravene, så kontakt os, og vi vil se nærmere på din ansøgning.

Krav

For at blive medlem skal du opfylde nogle krav i forhold til uddannelse.
Disse krav er:

Du har en uddannelse med min. 90 teoritimer, hvor du har fået undervisning og bestået eksamen i:

  • Hestens muskelanatomi, fysiologi, skelet og ledlære.
  • Hestens biomekanik, bevægelsesmønster, og træningslære
  • Forskellige massageteknikker, palpation, stresspunktbehandling, stretching og deres brug

Du har haft minimum 100 praktiske timer inden eksamen

Du har bestået både den teoretiske og praktiske eksamen.

Derudover skal du som medlem af foreningen følge foreningens etiske regler, føre journal, være forsikret og har tavshedspligt.

Føl ordningen (mentor)

Vi tilbyder massører under uddannelse mulighed for at deltage i en mentorordning, som vi kalder føl-ordningen.

Her har du mulighed for, at få en praktiserende massør som mentor. Du kan bruge din mentor til at får sparring, spørge til råds, drøfte cases og andet du er i tvivl om under din uddannelse. I nogle tilfælde vil der også være mulighed for at komme med din mentor ud til heste. Du planlægger selv dit forløb med din mentor, så det er helt op til dig selv, hvor meget du vil benytte dig af ordningen.

Som føl får du adgang til vores netværk og debatforum, samt mulighed for at deltage på vores kurser, temadage og erfa møder på lige fod med de uddannede massører. Dog kan du ikke blive forsikret, før du er færdiguddannet.

For at blive optaget i følordningen, skal du kunne fremsende et kursusbevis på, at du har deltaget i et eller flere kurser i hestemassage fra en af de godkendte uddannelsessteder.

For mere information eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte følansvarlige  Birgitte

Forsikring

Som medlem er du dækket af en ansvars- og retshjælpsforsikring hos TRYG forsikring. Ansvarsforsikringen er obligatorisk for alle medlemmer, for at foreningen kan garantere overfor kunderne, at vores massører er ansvarsforsikret.

Ansvarsforsikringen er der for dig og hesteejeren, hvis der skulle opstå noget under en behandling. Den dækker dog ikke, hvis der sker skade på dig selv. Her skal din ulykkesforsikring dække. Skulle du være uheldig, er der også retshjælp inkluderet i forsikringen. Prisen på forsikringen afhænger af, hvor mange timer du i gennemsnit arbejder om ugen. 

Vær opmærksom på, at ansvarsforsikringen kun dækker almindelig massagebehandling, og ikke andre former for behandling som fx akupressur, ET, KST, laserterapi, osteopati m.m.  Føl under uddannelse kan ikke forsikres.

Forsikringen betales fra den måned du melder dig ind i foreningen. Medlemsskab og forsikring er først gældende fra den dato vi har modtaget indbetalingen.

Forsikringen dækker:

  • Uddannede massørers erstatningsansvar for skade på dyr, personer eller ting, hvis skaden sker under massørens arbejde
  • Erstatningsansvar som massøren bliver pålagt, som ejer eller bruger af en bygning eller grundareal, der benyttes under massørens arbejde
  • Tab af hestens værdi som følge af behandlingen

Gruppe

0-10 timer
pr. uge
700kr pr. år

Gruppe

11-20 timer
pr. uge
1300kr pr. år

Gruppe

over 20 timer
pr. uge
1850kr pr. år